Dla pacjenta

Informacja dla pacjenta

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Nazwa jednostki organizacyjnej

Agnieszka Miłkowska-Domska Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stomatologia

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2 

  • Jednostka  wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na : WYKONYWANIU ZDJĘĆ  PUNKTOWYCH Z SYSTEMEM RADIOWIZJOGRAFII
  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie PWIS/ wymienić aparaty rtg/ : GXIO-770 FOCUS , GENDEX 765 DC
  • uruchamianiu pracowni decyzja PWIS nr1/32019 z dn.22.01.2019r.oraz decyzja nr 1/133/07 z dn. 20.12.2007r.
  • zgoda PWIS – decyzja z dnia  21.12.2007r.na działalność medyczną związaną z wykorzystaniem promieniowania jonizującego/ w przypadku aparatu do zdjęć wewnątrzustnych – nie dotyczy/
  • Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:
  • dawkomierzy indywidualnych- w ciągu minionych 12 miesięcy

 (od 2019.10.01 do 2020.09.30) zmierzona dawka efektywna wyniosła:  <0,10 (mSv)

  • Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych. Przy warunkach ekspozycji  70 kV, 7mAs 1,00 : 3,55 µSV/h

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

– pracownicy: 20mSv/rok;

– ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga: 

  • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

*pomiary dozymetryczne : do wyboru : dozymetr indywidualny, dozymetr środowiskowy lub oba

Umów się na wizytę +48 12 649 44 66 / +48 531 488 636